Caesar 1. Var blev Caesar ståthållare 58.f.kr. ett område som han

advertisement
Namn: _____________________ poäng ___ / ___ = ____
Caesar
1. Var blev Caesar ståthållare 58.f.kr. ett område som han under sin tid helt
underkuvade ______________________________________________
2. Vad hade Caesar med sig när han efter sju års segerrika krig började
återvända mot Rom ___________________________________________
3. Hur reagerade senaten i Rom ___________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Hur slutade inbördeskriget som följde ____________________________
5. Skriv ner tre berömda citat av Caesar och för två av dem också vad de
”betyder” (alltså vad man menar med dem). Du får ett bonuspoäng om du
kan ett av dem på latin ________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Vad har Julius Caesar med vår kalender att göra? ___________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Hur slutade Caesar sina dagar ___________________________________
___________________________________________________________
8. Vad hände efter mordet på Caesar? (Kejsartiden s 100) _______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Download