ANTIKENS ROM år 500 f.Kr. Imperium Fotsoldat Trupper

ANTIKENS ROM
år 500 f.Kr.
Fot
Sestertie
19 ……………………….………..
Vale!
Imperium
Bärnsten
Badhus
Fotsoldat
Demokrati
Colosseum
Trupper
Domus
Hannibal
Republik
Forum
Romanum
Karthago
Kejsar Nero
Stridselefanter
Edil
17 …………………………….…..
Senator
Etrusk
Folkförsamling
Gladiator
Patricier
Legion
Plebej
Pax Romana
Senat
Toga
Konsuler
Tvåflodslandet
Tunika
Valvbåge
20 ………………………………….
Romulus och Remus
Filosof
Forum Romanum
Gästabud
Fältherre Julius Caesar
Insula
18 ………………………………….
Marmor
Akvedukt
Mosaik
Arkitektur
Pontifex maximus
Betong
Påve
Provins
Mosaik
Triumfbåge
21 ………………………………….
Valvbåge
Antik
Ämbetsman
Ave!
Circus Maximus
Julius Caesar
22 .………………………………...
Amfiteater
Imperium
Pompeji
Vesuvius
23 ………………………………….
Folkvandring
Fronton
Germaner
Hunner
Medeltid
Senator
24 ………………………………….
Förhistoria
Hednisk
Stam
Stenåldern
Bronsåldern
Järnålder
Edil (latin: aedilis, av aedes, 'rum', 'tempel'[1]) var en typ av polismästare i antikens Rom. Ämbetet
infördes 493 f.Kr. och avskaffades slutligen på 200-talet e.Kr.