Skriv ett och rätt ord på raden

advertisement
Skriv rätt ord på raden!
I detta land ligger staden Rom___________________________________________
Så heter floden som Rom byggdes vid ____________________________________
Han grundade Rom enligt sagan _________________________________________
Då grundades Rom enligt forskarna ______________________________________
Detta språk talade romarna _____________________________________________
Runt detta hav utbredde sig romarriket ___________________________________
Marknadsplats, centrum, mötesplats i Rom________________________________
Para ihop rätt ord med rätt mening. Skriv ordet på raden. Ett ord kan passa
på flera rader!
Fältherre
Spartacus
Trehundra
Tjugotre
Tre
Kleopatra
Caesar
Diktator
Kartager
Hannibal
Legosoldater
Två
Brutus
SO
Patricier
Plebejer
Puner
Konsuler
Trehundrasextiofem
Caesar utsågs/utnämndes till en enväldig härskare, ett annat ord för det är ___
Han var kartagernas mest kända befälhavare _____________________________
Så här många krig utkämpade Rom mot Kartago ___________________________
Så många dagar var är den kalender som Julius Caesar införde ______________
Så många medlemmar bestod den romerska senaten av _____________________
Caesar blev mördad av så många knivhugg _______________________________
Person som under ett krig leder en större avdelning stridskrafter ____________
Så kallades folket som krigen mellan kartagerna och romarna fått namn från __
Ledde det mest kända slavupproret i romarriket år 73. f. Kr. _________________
Till vem sa Caesar ”Et tu brute” precis innan han dog år 44 f. Kr. _____________
Detta är självklart ditt favoritämne i skolan ______________________________
Dessa var Roms farligaste fiender runt Medelhavet ________________________
Roms republik styrdes av ämbetsmän. Så många var de viktigaste
ämbetsmännen _______________________________________________________
Dessa var de viktigaste ämbetsmännen ___________________________________
Månaden juli är uppkallade efter denna person ____________________________
Så här kallas de som fick lön för att kriga ________________________________
Så kallades bönderna, hantverkarna och köpmännen _______________________
Så kallades senatssläkterna, adelsfamiljerna med stora jordegendomar _______
Kvinnlig farao, Egyptens drottning ______________________________________
Download