Hämta fil

advertisement
Instuderingsfrågor Romarriket
1. Vad kallas den period i historien då Romarriket fanns?
2. Hur bildades Rom enligt sagan/myten om Romulus och Remus?
3. Hur bildades Rom i verkligheten?
4. Vilka bodde i Italien under 500-talet f.Kr?
5. Hur fick romarna makten över hela Italien?
6. Vad innebar romarnas provinser?
7. Vad var de tre puniska krigen?
8. Vem var Hannibal? Vilket djur hade han i sin armé? Varför hade han detta djur i
armén?
9. Vad betyder begreppet Mare nostrum?
10. Hur styrdes Romarriket mellan tiden ca 500-talet – 50 f.Kr?
11. På vilket sätt inspirerades romarna av grekerna?
12. Beskriv vardagslivet såg ut i Romarriket?
13. Vad var ett gladiatorspel?
14. Vad är en akvedukt? Varför var en akvedukt bra?
15. Vem var Julius Caesar? Vad gjorde han?
16. Varför blev Julius Caesar mördad? Vem tog över makten efter Julius Caesar?
17. Vad innebar ”Kejsardömet”?
18. Vad var ”Pax Romana”?
19. När var Romarriket som störst?
20. Varför delades Romarriket i Västrom och Östrom år 395?
21. Varför gick Västrom under år 476?
22. Varför gick Östrom under på 1400-talet?
23. Ge några exempel på kulturarv från Romarriket?
Download