Placera följande i kronologisk ordning

advertisement
© Per-Johan Fjellström
ABF Norrköping
Placera följande i kronologisk ordning
1. Alexander den store
2. Amerikanska inbördeskriget
3. Kvinnlig rösträtt i Sverige
4. Columbus upptäcker America
5. Jesus
6. Chepspyramiden byggs
7. Vikingatiden
8. Romarriket delas
9. Korstågen
10.Gustav Vasa blir svensk kung
11.Första världskriget
12.Staten Israel bildas
13.Franska revolutionen
14.Trettioåriga kriget
15.Sverige avträder Finland till Ryssland
16.Julius Ceasar
17.Profeten Muhammed
18.Ludvig XIV av Frankrike
19. Atombomber fälls över Hiroshima och Nagasaki
Download