Atombomberna 1945

advertisement
Atombomberna 1945
Japan hade inte gett upp om inte bomben hade fällts. Japan hade drygt 2 miljoner
stridsberedda män och 9000 stridflyplan. Amerika beräknade att de visade en
invasion av Japan skulle kosta en halv miljon amerikanska soldater och så hade flera
miljoner japaner dödats, och för detta tvivlade inte Truman en sekund på att fälla
atombomben i Hiroshima.
.
Bomb fälldes
I månader tränade amerikanska piloter i öknen i Utah på att fälla atombomber. Men
de visste inte vad för bomb de skulle fälla till slut. Det enda dom skulle göra var att
träna för att fälla en ny sorts bomb. Det skulle bli atombomben över den japanska
staden Hiroshima.
Men till slut den 6 augusti 1945 klockan 8.15 Hiroshimatid fälldes bomben. Fyrtiotre
sekunder senare släpptes den på ungefär 600 meters höjd. Det såg ut som att se en
fotoblixt.
Över Hiroshima kom en bländande blixt och ett rött moln bildades över explosionen.
Staden såg ut som en gryta med kokande svart olja. Det blev som en eldstorm som
rusade fram med 1200 km/tim och branden pågick i sex timmar. Bomben dödade alla
på en gång inom en kilometer från explosionen. En kvinna som var cirka 20 mil från
Hiroshima sa att det såg ut som att solen plötsligt hade gått upp och sen försvunnit
igen.
Tre dagar senare
Japan gav sig inte och USA planerade och sänka en atombomb till i Nagasaki i Japan.
En av de två atombomberna som USA fällde var i Nagasaki 9 augusti klockan 11.00
1945. Det blev en jättestor katastrof för Japan och denna bomb fälldes tre dagar efter
atombomben i Hiroshima. Bomben beräknas ha dödat 60000–70000 människor inom
de följande dagarna.
Som ni ser på bilderna så förvann 90 % av hela staden. Atombomben skickade ut
massor med strålningar som fortfarande finns i marken. Och strålningen är cancer
framkallande. Detta gör så att fler i världen får sjukdomen för man använder åkrarna
till att odla. Och då finns det större chans att få cancer när man äter odlad mat.
Efter USA släppte bomben i Nagasaki så gav Japan upp. Japan fick bygga om allt som
var förstört i Nagasaki och fick betala ett skadestånd.
För Japan skapade krig så fick Japan inte bara betala skadestånd dem fick också inte
ha en militärtropp eller krigsfartyg eller krigsflygplan för att världen inte litade på
Japan.
Download