Romarriket – en resa i tiden

Romarriket – en resa i tiden
Namn: _______________________________________ Klass: ______
För att lösa denna uppgift måste du åka tillbaka i tiden. När du skriver skall du
skriva som det händer nu, det vill säga i presens. Du ska berätta vad du upplever
och hör under din vistelse i Romarriket.
När du gör den här uppgiften måste du använda din fantasi, men du behöver
också ta hjälp av boken. Jag har skrivit sidhänvisningar efter varje uppgift där
du kan ta hjälp av texten för att lösa uppgiften.
Vi kommer att jobba med den här uppgiften på lektionerna under vecka 11, men
du kommer också att behöva arbeta en del med den hemma för att hinna med
den till fredagen den 18/3 då den ska lämnas in till mig.
Lycka till!
Magnus
1. Väl framme träffar du människor som lever vid Romarrikets grundande, alltså
på 500-talet f. Kr. Du börjar tala med dem för att få reda på hur deras samhälle
ser ut. Du märker ganska snart att folket verkar vara missnöjda med den
etruskiska kungen. Berätta vad du får reda på. (s. 48)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Du tycker att detta är intressant och bestämmer dig för att färdas
ytterligare en bit i tiden, för att få reda på hur människornas liv förändrats.
Du åker cirka 70 år framåt i tiden och hamnar på 400-talet f. Kr. Du får
reda på att Rom har blivit en republik. Du tar reda på varför man har valt
att bli republik och hur man styr landet nu. Vad tycker du själv om det nya
samhällssystemet, vilka fördelar och nackdelar finns det? (s. 48)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Resan fortsätter och du träffar på en grekisk slav som berättar hur
romarna har tagit efter grekernas kultur. Berätta hur grekernas kultur
påverkade Romarrikets. (s. 49)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. En dag när du är ute och strosar på Roms gator hamnar du i samspråk med en
före detta bonde som nu är arbetslös. Mannen är väldigt bedrövad och han
berättar hur han efter sin krigstjänstgöring inte längre kan försörja sig som
bonde. Berätta om hans levnadsöde. På vilket sätt kunde de arbetslösa bli en
fara för ordningen i staden? (s. 50)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Du bestämmer dig för att gå till amfiteatern och titta på
gladiatorspelen. Vad ser du? (s. 51)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Du fortsäter din tidsresa och hamnar på 50-talet f. Kr. Du får höra talas om
man vid namn Ceasar. Vem är denna Ceasar och hur kunde han bli så populär bland
folket? (s. 53)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Du har nu åkt till år 44 f. Kr och du får reda på att Ceasar precis har blivit
mördad. Vad är det som hänt och varför har man mördat Ceasar? Vad händer
med Romarriket nu när dess ledare är död? (s. 54-55)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Från år 30 e. Kr är Octavianus härskare i Romarriket. Hur utvecklar sig
Romarriket under hans styre? Romarna börjar även förtjust prata om begreppet
Pax romana. Vad är det och vad för det med sig? (s. 54-57)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Du märker ganska snart under din vistelse att romarna är väldigt förtjusta i
vatten och badhus. Du träffar en ingenjör som beskriver hemligheten om hur
de får vattnet att rinna, berätta! (s. 58-59)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Du lär känna en romersk familj och under en period så får du bo hos dem.
Berätta hur familjen har det. Hur skiljer sig den romerska familjen mot hur din
familj har det? (s. 60)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. En dag sitter du och pratar med den äldsta dottern i familjen och hon är
väldigt upprörd över hur kvinnorna i Romarriket behandlas. Vad berättar
hon för dig? På vilket sätt skiljer sig den romerska kvinnans situation mot
hur kvinnorna i ditt samhälle har det? (s. 60)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12. En kväll när du och familjen sitter och äter middag så hamnar du i en livlig
diskussion om slavsystemet. Du tycker att det är avskyvärt att ha människor som
slavar medan mannen i familjen menar att det är ett väldigt bra och smidigt
system. Hur går diskussionen? Finns det några likheter mellan det romerska
slavsystemet och någon form av slaveri idag? (s. 61)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Du beger dig till 200-talet e. Kr. Väl framme får du höra talas om en ny
religion vid namn kristendom. Vad är detta för ny religion och vilka människor är
det som är dess anhängare? (s. 62-64)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
14. Du märker ganska snart att riket brottas med en rad olika problem och det
leder till oroligheter i landet. Vad är det för problem? Vilka får skulden för
oroligheterna? (s. 62-63)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
15. En dag hjälper du till att gömma en kristen slav som är på flykt från de
romerska soldaterna. Du frågar slaven hur det kan komma sig att han är
beredd att offra sitt liv på grund av sin tro. Slaven förklarar. Berätta om vad
slaven sa till dig. (s. 63-64)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
16. Du har begett dig till 300-talet och du får reda på av en romare att
kristendom nu är den nya statsreligionen. Hur kunde kristendomen gå från
en förföljd sekt till att bli en statsreligion? (s. 64)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
17. Berätta om Roms undergång. (s. 65)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
18. Du återvänder till 2007 och hur kan du idag se att det romerska arvet lever
vidare? (s. 66)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
19. Din slutgiltiga uppgift blir att reflektera över hur det romerska samhället
skiljer sig mot vårt samhälle. Vilka för- och nackdelar ser du med de respektive
samhällena? Vilket samhälle skulle du helst vilja leva i? Motivera varför.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________