Instuderingsfrågor till Antikens Grekland och Romarriket På 1000

Instuderingsfrågor till Antikens Grekland och Romarriket
På 1000-talet f. Kr växte grekiska byar till stadsstater.
 Förklara hur de grekiska stadsstaterna fungerade, var de låg och hur de
styrdes.
 Varför skaffade sig grekerna kolonier?
Aten brukar kallas för världens första demokrati.
 Förklara hur Aten styrdes och vilka som fick vara med och bestämma.
 Jämför Atens demokrati med dagens demokrati – vad kommer du fram
till? Likheter och skillnader?
 Dina egna åsikter om Atens demokrati och dagens demokrati – vad
tycker du om styret?
Aten var den största stadsstaten i det grekiska riket, Sparta den näst största.
 Vilka skillnader kan du finna mellan dessa två?
 Vilken stadsstat skulle du ha vilja bott i – motivera ditt svar!
Grekland var under 300-talet f. Kr försvagat av flera krig. Alexander den store
har tagit över flera stora områden.
 Vem var Alexander den store? Vad gjorde han? Den grekiska kulturen
kom att spridas i hela Alexanders rike – berätta hur!
På 500-talet f. Kr avsatte romarna den etruskiske kungen som styrde i staden.
Romarna bestämde nu att riket skulle styras som en republik.
 Förklara hur romarnas republik styrdes och varför romarna tyckte att
detta sätt att styra var bättre.
 Vad tycker du – var republik bättre eller sämre än att ha en kung?
Rom erövrade hela Medelhavsområdet.
 Berätta om hur Rom lyckades med detta?
Romarna var mycket imponerade över grekerna.
 Berätta hur grekernas kultur påverkade romarnas.
Rom hade varit en republik i 450 år men år 50 f. Kr kom romarna att igen
acceptera en envåldshärskare vid namn Julius Caesar.
 Vem var Julius Caesar?
 Varför blev han mördad år 44 f. Kr?
 Vad hände med Romarriket efter det att Caesar mördats?
År 30 e Kr. är Augustus (Octavianus) kejsare i Romarriket.
 Hur förändras riket under hans styre?
 Vad var Pax Romana?
Den romerska familjen var mer än vad vi idag kallar familjer.
 Berätta om hur den romerska familjen fungerade.
 Vilka skillnader fanns mellan kvinnor och män?
 På vilket sätt skiljer sig den romerska familjen och synen på kvinnor och
män mot hur det är idag? Vad tycker du om det?
År 395 e. Kr delades Romarriket upp i två delar, Östrom och Västrom.
 Varför delades riket?
 Varför gick sedan Östrom under mindre än 100 år efter delningen?