Historia - iskolan

advertisement
Europas historia
Europas gränser har förändrats under flera hundra år. Detta beror
på att många hundra krig har utkämpats och efter krigen har olika
områdens gränser förändrats. Ibland har vissa länder blivit mycket
stora eftersom de varit duktiga på att kriga, t ex Sverige på
Stormaktstiden. Vid andra tider har Europa varit uppdelat i många
små länder.
Romarriket
För över 2000 år sedan var romarna mycket framstående i Europa.
Deras rike bredde ut sig över en stor del av Europa.
Eftersom rikets viktigaste stad var Rom kallade man det för
Romarriket. Ca 200 e Kr. var Romarriket som störst, sedan började
det splittras upp i mindre områden och till sist var det upplöst.
1648
Under 1600-talet, när Sverige var en Stormakt, bestod
Europa av runt 1000 små riken som styrde sig själva. De
olika rikena styrdes av kungar eller furstar.
1914
I början av 1900-talet
har de två länderna
Tyskland och Italien
bildats. De tävlade med
några andra länder om att
få mest makt i Europa
(Frankrike,
Storbritannien, Ryssland
samt Österrike-Ungern).
Denna tävlan var orsaken
till att Första
världskriget bröt ut
(1914-1918). Ett resultat
av det kriget var att
flera nya länder bildades: Österrike, Ungern, Jugoslavien,
Tjeckoslovakien, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Sovjetunionen,
Polen, Island och Irland.
Avstämning
1.
Hur har Europas karta förändrats fram till 1914?
Ge exempel på skillnader och likheter. Vilka länder
var mäktiga vid de olika tidpunkterna?
1939-1945, Andra världskriget
Mellan första och andra världskriget styrdes Tyskland av
Nazistpartiet. De gjorde landet till en diktatur och den mest kände
ledaren blev Adolf Hitler. Han ville att Tyskland skulle bli en
stormakt. 1939 anfölls därför Polen. Under de kommande åren
invaderade Tyskland många länder i Europa, bland andra Danmark och
Norge. Miljoner människor dödades eftersom Hitler ansåg att den
ariska rasen var överlägsna andra människor. Många städer och byar
förstördes i kriget, familjer splittrades och fick aldrig se varandra
igen.
Avstämning
2.
Vilket land blev mycket mäktigt mellan första och
andra världskriget?
3.
Hur styrdes landet?
4.
Vad hette det största partiet och dess ledare?
5.
Hur började andra världskriget?
Vad hände sedan?
Andra världskriget vanns av USA, Frankrike, Storbritannien och
Sovjetunionen. Efter kriget delades Europa i två delar, Öst- och
Västeuropa.
Östeuropa
kontrollerades av
Sovjetunionen och
där styrdes alla
länder av
kommunistpartier.
Folket fick inte
rösta eller säga vad
de tyckte och
tänkte. I västra Europa styrdes de flesta länderna av regeringar som
valts på demokratisk väg.
Tyskland delades upp i två delar, de olika delarna blev två stater,
Östtyskland och Västtyskland. Huvudstaden Berlin låg i den östra
delen av Tyskland och blev som en ö. Mitt i staden byggdes en mur,
Berlinmuren, som skiljde de olika
delarna av staden. Berlinmuren var hårt
bevakad och passager fanns endast på
några ställen. Muren var 43 km lång och
försedd med taggtråd och minor för
att ingen skulle kunna ta sig förbi den.
Trots den hårda bevakningen försökte
en del människor fly t ex genom att
gräva tunnlar under muren.
Så här såg den politiska kartan
över Europa ut efter andra
världskriget fram till 1990.
1989 börjar många länder frigöra
sig från Sovjetunionens kontroll.
Anledningen till detta var att
landet hade en mycket dålig
ekonomi, de kunde inte avstyra
protesterna. Det land som först
öppnade sin gräns mot Västeuropa var Ungern. Då kunde många
människor för första gången resa över gränsen, detta hade varit
omöjligt tidigare.
Av det gamla Sovjetunionen har det idag vuxit fram 15 nya länder
som Ukraina, Ryssland och de Baltiska staterna. I de flesta länderna
gick övergången från diktatur till demokrati relativt fredligt till. Men
i Jugoslavien blev det inbördeskrig. Kriget pågick i flera år och ledde
till att flera nya länder bildades.
Avstämning
6.
Vilka länder vann andra världskriget?
7.
Hur delas Europa upp efter andra världskriget?
8.
Ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika
delarna av Europa.
9.
Varför byggde man en mur genom Berlin? Vad ledde
byggandet av muren till?
10. Vad hände 1989? Vad blev följderna av detta?
Download