Frågor och svar (9AB) till klippen om Kalla kriget

advertisement
Frågor och svar (9AB) till klippen om Kalla kriget:
1. Vad menas med Kalla kriget? (vad var det, vilka var inblandade och
hur länge höll det på?)
Inte ett ”vanligt” krig, mer en politisk konflikt om kommunism och
kapitalism. USA och Sovjetunionen och deras ”allierade”. 19451991.
2. Vad menas med Järnridån?
En osynlig linje/gräns genom Europa s mellan väst- och östeuropa.
3. a) USA – vilken ideologi, vilket ekonomiskt system ”levde” de
efter? Övrigt?
Kapitalism
b) Sovjetunionen – vilken ideologi, vilket ekonomiskt system
”levde”de efter? Övrigt?
Kommu nism
4. Truman, USA´s president, vad ansåg han om kommunismen?
Han gillade inte kommunismen, han var rädd för
”dominoeffekten”, att länderna ett efter ett skulle falla för
kommunismens idéer. Kommunismen var ett hot mot ”det
självspelande pianot” (den fria marknaden viktig för att tjäna
pengar)
5. Vad var Marshallplanen?
USA hjälpte Tyskland och andra europeiska länder ekonomiskt för
att bygga upp sina länder och samhällen igen. Då skulle inte
kommunismen kunna spridas dit lika enkelt.
6. Varför gillade inte Sovjetunionen Marshallplanen?
De ville inte att USA skulle ”skaffa vänner” så nära Sovjet. De ville
inte se kapitalismen så nära sig. De ville helst att kommunismen
skulle spridas istället.
7. Vad var Berlinblockaden?
Sovjetunionen ”blockade” transporter med varor från västvärlden
till Berlin.
8. Vad menas med global konflikt?
Hela världen kände av konflikten. En konflikt över hela jordklotet.
9. Länderna i östra Europa, hur påverkades de av Sovjetunionen?
De kände att det var orättvist jämfört med länderna i väst. De var
tvungna att leva enligt Sovjetunionens, kommunismens, idéer.
(Val, handel, företagande...) Blev tvungna att lyssna på ”ryssen”,
leva efter det kommunistiska sättet att styra, ”ofria”
10.Vad menas med krig ”via ombud”? Ge exempel.
USA och Sovjet slogs aldrig mot varann utan stödde olika grupper i
krig på andra ställen, t ex Korea, Vietnam och Kuba. Det var ställen
där USA försvarade kapitalism och Sovjetunionen försvarade
kommunism.
11. Berätta om Kalla krigets upplösning. Vad berodde det på? Vilka
var inblandade? Vad blev konsekvenserna?
Ny ledare i Ryssland, Gorbatjov. Tankar om ett mer demokratiskt land.
Sovjetunionen splittrades, många nya stater, Ryssland, Ukraina,
Vitryssland...
Tyskland återförenades
Berlinmuren föll
Självständiga stater som lytt under Sovjetunionen fick bestämma
själva.
Download