Kalla Kriget
När började kalla kriget?
• När Sovjetunionen vägrade lämna det ockuperade
Östeuropa efter andra världskriget
• När Tjeckoslovakien 1948 tvingades in bakom ”järn
ridån”
• Avspärrningen av Berlin som gjorde att västmakterna
började misstro Sovjet
Marshallhjälpen
• Förhindra kommunismens spridning i
Västeuropa
• Amerikas utrikesminister George Marshall
• 17 miljarder dollar
• Höja människors levnadsstandard
Kominform 1947 – motarbeta Marshallplanen
Kubakrisen
John F. Kennedy (USA)
Fidel Castro (Kuba)
Nikita Chrusjtjov (Sovjet)
• Castro
ville först samarbeta med USA men avvisades och
vände sig till Chrusjtjov som tog emot honom med öppna
armar.
•Rysk upprustning på Kuba gjorde USA nervös
•Vad gör USA?
” USA tänker hädanefter tvinga varje fartyg som
forslar offensiva vapen till Kuba att vända med oförättat
ärende, om så krävs med våld” 22 okt 1962 John. F Kennedy
MAO ZEDONG
• Upprättade Folkrepubliken Kina 1949
• Det stora språnget = Mao ville påskynda
industrialiseringen i Kina , men det blev fel och
30 miljoner kineser svalt ihjäl.
Koreakriget 1950
• Nordkorea- hjälp av Sovjet (Kommunistiskt)
• Sydkorea- hjälp av USA (Kapitalistiskt)
• Varför ledde Koreakriget inte till ett tredje världskrig?
- De amerikanska och sovjetiska soldaterna undvek att komma i
direkt eldstrid med varandra
• Stalin dör 1953, vad innebär detta?
- Koreakrisen kunde tillfälligt avvecklas
- Sovjetunionen får nya makthavare ”Trojka” Malenkov,
Bulganing och Chrusjtjov
Kapitalism
Kommunism
•Marknadsekonomi
• Planekonomi
•Privatpersoner äger företag
•Egendom bör vara
gemensam eller jämnt
fördelad i samhället
•Staten styr
BERLINMUREN
• Man ville hindra
Östtyskar att fly till
Väst.
• Muren föll 1989
Sovjets sönderfall 1989 innebar slutet på kalla
kriget  Berlinmuren rivs
Varför föll Sovjetunionen?
1. Uppror i Polen 1981
2. Gorbatjov ville demokratisera Sovjet
3. Länderna i Sovjetunionen började att förklara
sig själva fria
Boris Jeltsin blir Rysslands första president
u