1. En beskrivning av Kalla kriget, dess orsaker och - Historia A

advertisement
Hemuppgift: Kalla kriget
vt 2011
Syfte: Beskrivning av i 1. Kalla kriget (1,5 sida), samt 2. fördjupning (0,5-2,5 sidor) i någon
konflikt i världen eller i något lands utveckling under tiden 1945 och framåt, med koppling till
det Kalla kriget. Ni ska besvara frågorna själv, men får så klart diskutera lösningen med
varandra.
Inlämning: måndag 9/5, (kl 23.59…) är det skriftlig inlämning i dels pappersform, dels via
mail till [email protected]
Omfång: 2–4 datorskrivna sidor + källförteckning (har du mycket att säga kan 1-2 sidor till
vara okej).
Ni ska även kunna ge en mycket kort (ca 2 minuters) muntlig beskrivning av ert arbete när vi
utvärderar momentet och sammanfattar uppgiften (prel. den 11 maj). Även aktivt deltagande i
lektionstillfällen och diskussioner betygsätts (precis som på de två andra momenten). Du får
även komplettera din text med ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller en
sketch (då räcker 1,5-3,5 sidor text).
 1. En beskrivning av Kalla kriget, dess orsaker och effekter
d.v.s. Beskriv på ca 1,5 sidor:
- Bakgrunden och orsakerna till Kalla kriget (i ditt svar måste bakgrunden gm Andra
världskriget samt Trumandoktrinen finnas med)
- Kalla krigets inledande skede (du gör på egen hand avgränsningen)
- Kalla krigets mellanperiod
- Hur det gick till när östblocket upplöstes (m.a.o. fokus på Perestrojka, Solidaritet etc)
och när därmed Kalla kriget avslutades.
- En kort analys av vad Kalla kriget handlade om/byggde på, d.v.s.: var det ekonomi,
politik eller ideologi? Eller något annat?
- En kort analys av hur kalla kriget lever kvar idag (i konflikter).
För att få G räcker det i denna fråga med att utgå ifrån boken (Epos). Andra källor är
dock mycket välkomna (se t.ex. källorna för nästa fråga).
 2. Fördjupningsteman:
Utgå ifrån minst två källor och välj att fördjupa dig - på ca 0,5-1,5 sidor - inom
uppgift 2 a eller 2b eller 2c:
2 a) Konflikter:
Berlinkrisen 1948
Koreakriget 1950-53
Ungernrevolten 1956
Berlinmuren 1961
Kubakrisen 1962
Pragvåren 1968
Vietnamkriget 1950-60-70-talet
Afghanistan 1979-1988
2 b) Områden som har genomgått stora förändringar sedan 1945
Tyskland delas och återförenas
Sovjet (Betoning på Gorbatjov-eran under 1980-talet)
Kina (Betoning på Mao-perioden1949-76)
Det forna Jugoslaviens utveckling efter Sovjetunionens fall
2 c) Specifika frågor
Svara på en av följande 8 frågor utifrån länken:
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/coldwar.htm (se närmare beskrivning av denna källa
nedan)
1. Vad säger Franklin D Roosevelt om Stalin? Om Roosevelt hade överlevt och varit USAs röst i
Potsdam, vad hade då hänt?
2. Vilka motsättningar fanns mellan Storbritannien, USA och Sovjet under Jaltakonferensen? Vad
säger dokumenten om påståendet att det Kalla Kriget började på Jalta?
3. Vad säger dokumenten om den amerikanska atombomben? Varför la USA så stora resurser på
att framställa den? Varför bestämde sig Truman för att använda den emot Japan? Hur reagerade
Sovjetunionen?
4. I mars 1947 lanserar USA sin nya utrikespolitiska doktrin, kallad ”Trumandoktrinen”. En kort
tid därefter lanserade USA det som kallats Marshallplanen. Läs Trumans tal och analysera på vad
sätt det talet kan sägas vara riktat emot Sovjetunionen och alltså kunde uppfattas av Sovjetunionen
som en provokation. På vad sätt kan man säga att förhållandena mellan USA och Sovjet
förvärrades av Marshallplanen? Hur reagerade Sovjet på Marshallplanen?
5. Vilka motiv hade USA för att engagera sig i Koreakriget 1950? Vad säger dokumenten? Varför
lät Sovjetunionen Nordkorea anfalla?
6. Varför bestämde sig Sovjetunionen för att invadera Ungern 1956? Varför ändrar sig Chrusjtjov
den 30 oktober?
7. Vad säger dokumenten om hur Sovjetunionen såg på Kubakrisen och dess lösning? Vad tyckte
Castro?
8. Gå till 1979 och titta på dokumenten om Afghanistan. Vilka motiv hade Sovjetunionen till att
invadera landet 1979?
 Möjliga källor (i främst uppgift 2 a & b, och – frivilligt – i uppgift 1):
- Dokumentärfilmer och spelfilmer - T.ex. Agent 007 ser rött, Den tredje mannen, Dr Strangelove – eller hur jag
lärde mig att älska bomben, Apocalypse Now Redux etc, Leninvarvet, på SVTPlay.se, i serien ”Världens
händelser” (fråga Nils). OBS! Väljer ni en film ska redovisning av handlingen högst vara en tredjedel av ert svar.
- Eget material (från bibliotek, Internet, övrigt)
- www.landguiden.se UI:s tjänst
Landguiden är användbar. Där får du info om alla världens länder, allt
från äldre och modern historia till dagens situation.
- www.mediearkivet.se.
- http://skolan.presstext.prb.se (Kan bara användas från skolans datorer)
- www.ne.se (Nationalencyklopedin kan bara användas från skolans datorer)
- www.ui.se (Utrikespolitiska institutet)
- http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____25.aspx (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap är ansvarig utgivare för webbplatsen)
- www.popularhistoria.se (tidningen Populär historia)
- http://www.hist.se/overblick/ (Förlaget Liber publicerar historietexter och bildspel här)
- http://www.peterenglund.com/textarkiv.htm (Peter Englund samlar en del av sina texter här)
- https://www.cia.gov (Amerikanska underrättelsetjänsten har fakta om länder och konflikter)
- http://www.levandehistoria.se/arkiv/kommunistregimer (Regeringsstödd sida med material om bl.a.
kommunismens brott)
- http://ur.se/ramp/historia (Utbildningsradions serie om historia, finns material om t.ex. Berlinmuren
och Vietnamkriget)
- http://www.globalis.se/index.php/Konflikter (FN stödd sida med fakta om t.ex. konflikten i
Afghanistan)
- http://www.youtube.com (har en del givande, pedagogiska videos om Kalla kriget)
En närmare beskrivning av källorna i uppgift 2c:
Det finns en många källor på nätet som innehåller dokument från det Kalla krigets dagar. En del
är fortfarande hemligstämplat, men förvånansvärt mycket finns tillgängligt. En av de bästa
källorna är http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/coldwar.htm. Titta på de dokument som rör er
fråga från just denna sida. Vill ni använda ytterligare källor så är det helt OK, men inget krav.
Din uppgift blir att med hjälp av dokument du kan hitta på denna sida besvara en av frågorna ovan
(uppgift 2c).
 Att tänka på:
- Var tydlig med vad som är dina åsikter/slutsatser och vad som är andras åsikter. Visa detta.
- Källhänvisningar görs löpande i texten med parenteser: (Chrisp, 2004, s. 14); (www.landguiden.se) etc
- Gör din Källförteckning, enligt följande:
<
Chrisp, Peter (2004) Cubakrisen, Gleerups: Malmö.
Lefvert, Magnus (1992)”Ungern i backspegeln” i Kalla kriget och dess effekter, Liber förlag: Stockholm
Hitler, Adolf (…) etc
Långstrump, Pippi (…) etc
etc
Elektroniska källor
www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=225 (2009-04-23 kl. 14)
…..
>
 Betygskriterier:
G:
1) Du har med egna ord besvarat fråga 1 och 2 och i fråga 2 använt minst 2 källor (t.ex. boken, och en
artikel) och refererar till dem löpande i din text
2) Uppgiften har en beskrivande karaktär med en röd tråd och väsentlig fakta.
Grundkravet här: du skriver en redogörande text, och refererar källor.
OBS! Det underlättar - men är inget krav – att ange syfte och frågeställningar, enligt nedan.
Exempel, i en G-uppgift:
Syfte: Mitt syfte är att analysera orsakerna till Cubakrisen 1962 och hur krisen löstes.
Frågor: Varför uppstod konflikten/krisen? Hur löstes Cubakrisen?
VG:
Utöver g-kriterierna:
1) Du samman enskilda fenomen till en helhetsbild (tydlig koppling till
det Kalla kriget), samt tar i dina slutsatser ställning och motiverar dina ställningstaganden.
2) Du har använt minst 2 källor och refererar till dem löpande i din text, samt drar slutsatser
som är underbyggda med fakta.
Grundkravet: du gör en mer helhetlig analys, där du väljer och återger källorna både genomtänkt
och korrekt.
Exempel:
Syfte: Mitt syfte är att få en förståelse för orsakerna till Cubakrisen 1962.
Frågor: Varför uppstod konflikten/krisen? Vilka motiv fanns det bakom
Sovjetunionens agerande? Vilka motiv fanns det bakom USA:s agerande? Vem bär ansvaret
för krisen?
MVG:
Utöver vg-kriterierna:
1) Du har skrivit en uppgift som bygger på ett resonemang om hur olika källor beskriver samma
skeende. Utgå från källkritikens principer och olika historiska perspektiv (en fil om källkritikens
principer läggs upp på Learnet på onsd 20 april) för att svara på varför det finns skillnader och likheter
i beskrivningarna.
2) Du har använt relevanta källor, som du visar att du värderat, och refererar till dem löpande i din
text, samt sammanställer utifrån dem rimliga och väl underbyggda slutsatser.
Grundkravet: Du drar underbyggda slutsatser, där du visat på en förståelse för källkritik och olika
historiska perspektiv.
Exempel:
Syfte: Mitt syfte är att fördjupa mig i hur två olika källor beskriver Cubakrisen 1962.
Frågor: Hur beskrivs Cubakrisen av t.ex. Peter Englund och Landguiden/en
amerikansk och en rysk källa? Vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna och
vad kan de bero på?
Lycka till!
/Nils
Download