Kalla kriget – para ihop del 1
1
Begrepp
Marshallplanen
2
Trumandoktrinen
3
Stasi
4
Alexander Dubcek
5
Brezjnevdoktrinen
6
Säkerhetsrådet
7
Warszawapakten
8 ”heta linjen”
9 Terrorbalans
10 glasnost
11 ”järnridån”
12 perestrojka
13 ”Det stora
språnget”
14 38:e breddgraden
15 napalm
16 FNL
17 Nikita Chrustjev
18 Gulag
19 Mohandas Gandhi
Svar
Beskrivning
Korea; i norr styrde kommunisterna; i söder en
auktoritär högerregim
Brandbomb med ett ytterst lättantändligt,
geléaktigt brännämne
Amerikansk politik vilken innebar amerikanskt
ekonomisk och militärt stöd åt alla som kämpade
mot terror och förtryck
Ett system av tvångsarbetsläger i Sovjetunionen
dit miljontals regimkritiker skickades.
Benämning på det amerikanska
återuppbyggnadsprogrammet som offentliggjordes
i juni 1947. programmet mottogs mycket positivt i
Västeuropa, medan Sovjetunionen och dess
allierade ställde sig avvisande.
Politik som bl a innebar att landet organiserades i
folkkommuner som skulle fungera både som
jordbrukskollektiv och lokala industriföretag.
Hemlig polis som övervakade medborgarnas
åsikter och handlingar
”socialism med ett mänskligt ansikte”
”öppenhet”
Politik vilken innebar att varje socialistisk stat
måste ingripa om det socialistiska systemet
hotades i ett annat land. 1968 tillämpades den i
Tjeckoslovakien.
Gorbatjovs ekonomiska reformprogram som
befrämjade ett större inslag av privat ägande och
marknadsekonomi.
Den nationella befrielsefronten som arbetade för
ett enat och kommunistiskt styrt Vietnam.
Washington - Moskva
Militärt samarbetsorgan
Förordade passivt motstånd mot britterna
15 medlemmar varav fem permanenta med
vetorätt.
dödläget mellan supermakterna genom den
ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka
varandra oacceptabel ödeläggelse
Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid
Adriatiska havet.
Efterträdde Stalin
Kalla kriget – para ihop del 2
2
Begrepp
Svar
Tyska demokratiska
republiken (DDR)
Stalin
3
Kubakrisen
4
5
Folkrepubliken Kina
Generalförsamlingen
6
Winston Churchill
7
8
Harry S Truman
Förbundsrepubliken
Tyskland (BRD)
Guomindang/
Kuomintang
1
9
10 Castro
11 Catalina
12 Reagan
13 Attlee
14 Leonid Brezjnev
15 Atlantdeklarationen
16 Deng Xiaoping
17 Berlinmuren
18 Afghanistan
19 Walesa
Beskrivning
Nationalistparti, ledare Chiang Kai-shek
Ny världsordning; där alla folk skulle bli lika
mycket värda och ha samma rätt till
självständighet.
Stat som bildades av de västliga
ockupationszonerna (brittisk, fransk o
amerikansk)
Dog 1953
Stat som bilades av den sovjetiska
ockupationszonen.
Svenskt spaningsplan som sköts ner av
sovjetiska jaktplan
Bildades oktober 1949
varje land fick en röst, oavsett det var hur stort
eller litet, rikt eller fattigt det var.
Varvsarbetare som fängslades, erhöll 1983
Nobels fredspris, blev sedermera president
1990
”det spelar ingen roll om katten är vit eller
svart, bara den fångar möss”
Ledde till att Sovjetunionen avvecklade
påbörjade robotbaser 1962
Diktator på Kuba
Efterträdde Churchill under
Potsdamkonferensen
13 augusti 1961 – 9 november 1989
Chrustjevs efterträdare; maktskiftet innebar en
återgång till en lättvariant av Stalintiden
Kallade Sovjetunionen för ”ondskans
imperium”
”Sovjetunionens Vietnam”
Efterträdde Franklin D Roosevelt under
Potsdam-konferensen
Lanserade begreppet ”järnridån”