Andra%20världskriget%20mål

advertisement
Andra världskriget
Du skall
•
veta när och hur andra världskriget starta
•
veta när och hur andra världskriget slutar,
•
känna till andra världskrigets orsaker,
•
känna till icke-angreppsmakten mellan Tyskland och Sovjetunionen
•
kunna redogöra för krigsförlppen i korta drag (intåget i Polen, finska
vinterkriget, Danmark och Norge ockuperas, Frankrike ockuperas, slaget om
Storbritannien, Tyskland anfaller Sovjetunionen)
•
känna till vändpunkterna i kriget (Pearl Habor, Stalingrad, D-dagen)
•
förstå varför Hitler hade sådana militära framgångar i början av kriget och
varför dessa framgångar senare byttes till motgångar,
•
veta vilka länder som tillhörde de allierade samt vilka länder som ingfick i
axelmakterna.
•
veta vilka länder i Europa som ockuperades av Tyskland,
•
kunna redogöra för några konsekvenser av kriget
•
känna till vilka segermakterna var,
•
veta varför FN bildades.
Download