Protokoll för kartläggning i NO-ämnena för ____________________________klass_____
Genomförd av_____________________________________________Datum____________
Biologi
Ja
Lite
Kommentar
Ja
Lite
Kommentar
Ja
Lite
Kommentar
Kan namnet på några vanliga träd/ växter/vilda djur i hemlandet
Vet vad djuren äter
Kan ge exempel på livscykeln hos någon växt eller något djur
Kan redogöra för några djur som finns i varmt respektive kallt klimat
Kan redogöra för några djur som finns i havet
Kan redogöra för skillnaden mellan djur i havet och djur på land
Har kunskap om olika teorier kring hur liv uppstod på jorden
Kan säga något om evolutionen
Vet något om fotosyntesen och dess betydelse för livet på jorden
Kan säga något om vår miljö och miljöproblemen på jorden
Kan namnet på några kroppsdelar
Kan namnet på alla kroppsdelar
Kan namnet på de inre organen
Har kunskap om några av de inre organens funktion
Har kunskap om varför vi andas
Har kunskap om varför vi äter
Kan beskriva matsmältningen
Vet hur ett barn blir till
Fysik
Kan namnet på några planeter
Har kunskap om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
Har kunskap om hur år, månad, dygn beror av jorden, solen och månen
Kan beskriva och förklara en situation där friktionen har betydelse
Kan redogöra för tyngdlagen (gravitation)
Kan berätta vad det är som gör att en lampa lyser
Kan säga något om olika energikällor
Kemi
Kan redogöra för vattnets olika former; fast, flytande och gas och dess
övergångar
Känner till några grundämnen
Kan berätta om atomens uppbyggnad
MAIT- Make an Impact Together
2014-08-11
Ja