Efter fullgjord kurs ska du kunna:
 Grunddragen i video och teknikhistoria.
 Filmens centrala uttrycksmedel
 Skriva synopsis och göra filmanalys
 Kunna utföra enklare redigering av digitala bilder med
därför avsedd programvara för att tjäna olika
innehållsmässiga syften
 Kunna välja lämpligt lagringsformat och upplösning för
en digital bild baserat på dess förväntade
användningsområde
 Kunna använda bildkompression på ett tekniskt korrekt
sätt för att erhålla en god kompromiss mellan filstorlek
och bildkvalité
 Beskriva de tekniska principerna för tv-mediets funktion
 Beskriva olika tv-system i världen
 Beskriva färghanteringen i video
 Redogöra för digital hantering av videosignalen
 Redogöra för hur man bygger upp en dramatisk scen
 Illustrera olika stämningar med en bild
 Redogöra för kamerans hantering av ljus
 Redogöra för optiska förutsättningar för att registrera en
bild
 Ljusets omvandling till videosignal i en CCD
 Redogöra för olika mikrofonkaraktäristik
 Redogöra för ljudvågornas utbredning och dämpning
 Redogöra för principen för en enkel mikrofoninspelning
 Redogöra för enkel ljussättning för film och video
 Redogöra för filmljudets dramaturgiska betydelse
 Grunderna för presentationsteknik inför publik

Grunderna för rapportskrivning