här!

advertisement
Mål Ekologi 2
När vi är klar med detta område bör jag kunna:
- Redogöra för de huvudgrupper som växterna delas in i.
- Berätta vem Carl Von Linné var och vad han gjorde eftersom han blev en världskändis
- Förklara vad klorofyll, klyvöppningar och rothår är och vilken funktion de har
- Förklara vilken nytta djur och växter har av varandra
- Berätta och förklara vad Fotosyntesen är och hur ”den” fungerar
- Berätta om växternas vätske-transport system
- Tala om några olika sätt som växter använder sig av för att sprida sina ”frön”
- Känna till hur en ny växt kommer till… lite växtkärlek alltså
- Redogöra för vad en växt egentligen behöver för att överleva
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards