Mål Ekologi 2
När vi är klar med detta område bör jag kunna:
- Redogöra för de huvudgrupper som växterna delas in i.
- Berätta vem Carl Von Linné var och vad han gjorde eftersom han blev en världskändis
- Förklara vad klorofyll, klyvöppningar och rothår är och vilken funktion de har
- Förklara vilken nytta djur och växter har av varandra
- Berätta och förklara vad Fotosyntesen är och hur ”den” fungerar
- Berätta om växternas vätske-transport system
- Tala om några olika sätt som växter använder sig av för att sprida sina ”frön”
- Känna till hur en ny växt kommer till… lite växtkärlek alltså
- Redogöra för vad en växt egentligen behöver för att överleva