Följande ska du kunna till biologiprovet den 17 oktober!
s. 7
Vad betyder ordet biologi?
s. 10-12
Vad består alla levande organismer av?
Hur förökar sig celler?
Cell – vävnad – organ
s. 14
Vad betyder det att två djur är samma art?
s. 15
Vad var Carl von Linné känd för?
s. 18
Organismerna delas in i fem riken. Vilka?
s. 22
Hur delar man in växterna och varför?
s.24
Vad är pollinering och varför sker det?
s.25-26
Vilka sätt sker pollinering på?
s.27
Efter befruktning bildas ett frö som är inne i en frukt eller bär
s.28-29
Vilka sätt sprids fröna på?
Fotosyntesen –
Vad behövs för att den ska ske? Vad bildas?
Hos vem och var sker den? Detta kan du läsa om
i dina anteckningar.
 Glöm inte att läsa på alla dina anteckningar som tillhör
ovanstående.
 De tillhörande frågorna om växten är bra att öva på.
 Rita gärna fotosyntesen när du förklarar den.