HT 2012 - ItsLearning

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering (LPP)i biologi 4-6 för: Klass 6A grupp A
Ansvarig pedagog: Mona Sfkoogh
Ämnesdel/Tema/Tidsperiod: HT 2012
Kartläggning (Vad, Hur)
Gemensamma diskussioner
Lokala mål
veta hur man delar in levande och inte levande
Veta vad alla djur har gemensamt
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för grupperna
Känna till vad som är typiskt för svampar
Veta hur fotosyntesen fungerar
Veta vad alla växter har gemensamt
Känna till några olika växter till namn och utseende
Veta hur pollinering går till
Arbetsmetod (fakta, förståelse, analys, individ, grupp, klass)
Individ läsa faktatexter, jobba med arbetspapper, gör enkla undersökningar och experiment, göra enkla
fältundersökningar
Grupp göra enkla undersökningar och experiment, göra enkla fältundersökningar, svara på frågor i
tipspromenader
Klass gemensamma genomgångar och diskussioner
Bedömning (metoder och verktyg kopplade till planerade mål, bedömas mot kunskapskrav)
Jag bedömer elevernas arbete under lektionerna, läser i deras arbetsböcker samt prov.
Download