Lokal Pedagogisk Planering (LPP)i Teknik Åk 4-6 för

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering (LPP)i Teknik (NTA) åk 1-3
Ansvarig pedagog: Britt-Marie, Mari
Ämnesdel/Tema/Tidsperiod: Läsåret 2011-2012
Kartläggning (Vad, Hur)
Ta reda på vad barnen redan vet om att jämföra och mäta.
Övergripande kunskapsmål
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin
egen förmåga.
Elevers ansvar och inflytande
tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Syfte
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Centralt innehåll åk 1-3 i matematik
Geometri
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter, mätning av längd med hjälp av nutida
och äldre måttenheter.
Centralt innehåll åk 1-3 i teknik
Tekniska lösningar
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Lokala mål
1. Lära sig att jämföra på olika sätt tex. avstånd, längd.
2. Få förståelse för hur/varför man tar mått.
3. Sortera på olika sätt
Arbetsmetod (fakta, förståelse, analys, individ, grupp, klass)
1. Beskriva/ jämföra olika föremål med hjälp av ord som tex. kortare, längre, större, mindre
2. Tillverka diagram över sina längder. Mäta med olika mått, nutida och äldre måttenheter, t.ex. arm, fot,
trästicka, plastkuber.
Samtala om när man kan behöva veta hur lång man är.
3. Sortera pappersremsorna i storleksordning.
Barnen kommer att få arbeta parvis och i halvklass.
Bedömning (metoder och verktyg kopplade till planerade mål, bedömas mot kunskapskrav)
Genom samtal och observationer under arbetets gång ser vi till att barnen är delaktiga.
Genom klassens gemensamma dokumentation efter varje arbetspass.
Utvärdering

Ev. åtgärder

Download