Eng åk 1-3, Kommunikation, Lyssna och lära, Tala skriva och samtala

advertisement
Lokal pedagogisk årsplanering
Engelska
Åk 1 -3
Kommunikation, Lyssna och lära, Tala skriva och samtala
Syfte
Utveckla sin förmåga att formulera sig
och kommunicera i tal och skrif.t
Kunskapskrav
Kunna lyssna och förstå en enkel
instruktion åk 1.
Bedömning
Du visar att du förstår instruktionen åk 1.
Förstå och tolka innehållet i talad
engelska.
Centralt innehåll
Kommunikation
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna åk 1-3.
Intressen, personer och platser
åk 3.
Kunna formulera några enkla
fraser åk 1-3.
Kunna formulera sig med enkla
meningar i tal och skrift åk 2-3.
Du svarar på enkla frågor samt
säger korta fraser åk 1-3.
Lyssna och lära
Lyssna och förstå enkla instruktioner åk 1.
Olika former av enkla samtal
och dialoger åk 3.
Du visar att du kan skriva enkla
meningar åk 2-3.
Tala, skriva och samtala
Enkla beskrivningar och meddelanden åk 2-3.
Download