Syfte

advertisement
Pedagogisk planering: Engelska – film
Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att:


förstå och tolka innehållet i talad engelska
formulera sig och kommunicera i tal
Centralt innehåll





Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Intressen, personer och platser.
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Olika former av enkla samtal och dialoger.
Sånger, ramsor
Undervisning




Vi tittar på filmerna – kids english zone och Ozmo
Vi samtalar om och skriver upp de ord eleverna hört på filmen.
Vi pratar om hur orden uttalas.
Vi ställer frågor till varandra på engelska.
Kunskapskrav


Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Download