Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola årskurs: 6 vecka: 34

advertisement
Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 6 vecka: 34 - 41
nr: 1
Ämne: Engelska
- Förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
- Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
- Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen
där engelska används.
Detta centrala
Under perioden kommer du att få lyssna till tydligt talad engelska och läsa texter som
innehåll ska
bland annat handlar om skrock, klassrummet, musik, trafik, fritidssysselsättningar
bearbetas:
och sommarlovet. Du kommer att få delta i samtal om t ex sommarlovet och fritiden.
Vi kommer också att göra några enklare skrivuppgifter i anslutning till området. Du
kommer också att få träna på uttal, intonation, stavning och grammatiska strukturer,
t ex presens av be och have, imperfekt av be, pluralbildning, obestämd artikel samt
fasta språkliga uttryck.
Kunskapskrav för Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt
aktuell period:
tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Du kan formulera dig
enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt. Du kan göra enkla jämförelser
mellan amerikansk och brittisk engelska.
Bedömning:
Det bedöms i vilken grad du förstår och talad och skriven engelska.
Bedömningen sker löpande under lektioner och läxförhör samt genom det
diagnostiska prov som hör till läromedlet.
Arbetsformer:
Vi arbetar med texter och arbetsuppgifter i Good Luck C. Förutom övningarna i boken
kommer vi att göra extra övningar inom tala, lyssna, läsa och skriva.
Förmågor som vi
fokuserar på:
Download