Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola årskurs: 4 vecka: 34

advertisement
Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 4 vecka: 34 - 46
nr: 1
Ämne: Engelska
- Förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
- Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
- Reflektera över kulturella företeelser i länder där engelska talas.
Detta centrala
Under perioden kommer du att få lyssna till tydligt talad engelska och läsa texter som
innehåll ska
bland annat handlar om världen, familj, kompisar, skola, siffror och färger. Du
bearbetas:
kommer att få delta i samtal. Vi kommer också att göra några enklare skrivuppgifter i
anslutning till området. Du kommer också att få träna på uttal, intonation, stavning
och grammatiska strukturer, t ex presens av be, frågeord och prepositioner samt fasta
språkliga uttryck.
Kunskapskrav för Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt
aktuell period:
tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen. Du kan formulera dig
enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt t ex genom att ställa enkla frågor och
svara på frågor.
Bedömning:
Det bedöms i vilken grad du förstår och talad och skriven engelska samt uttrycker dig
på engelska.
Bedömningen sker löpande under lektioner och läxförhör samt genom det
diagnostiska prov som hör till läromedlet.
Arbetsformer:
Vi kommer att arbeta med materialet Magic 4. Vi kommer också att göra andra
uppgifter för att öva tala, skriva, läsa och lyssna. Vi avslutar med diagnosen som hör
till läromedlet.
Förmågor som vi
fokuserar på:
Download