LPP: Section 1, Wings 7

advertisement
LPP Franska åk 9
Syfte: I franskundervisningen får du möjlighet att lära dig att läsa, skriva, lyssna,
tala och samtala på franska.
Följande förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla:

förstå och tolka innehållet i talad franska

förstå och tolka innehållet i olika slags texter

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i olika
situationer

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang för att
underlätta i olika samtalssituationer och olika former av redogörelser

reflektera över uppgifternas innehåll och vad de berättar om hur livet
kan se ut i sammanhang och områden där det franska språket används
Undervisning:
För att du ska få möjlighet att lära dig ovanstående kommer du bland annat att
arbeta med texter, musik, filmer, hörövningar, skriftliga uppgifter, dialoger och
bilder. Du kommer att få använda dig av läromedlet, olika tekniska hjälpmedel,
autentiskt material samt olika medier.
Bedömning
I detta arbetsområde bedöms dina förmågor att:

förstå och tolka muntlig och skriftlig franska samt användandet av olika
strategier för att underlätta din förståelse av det du läser eller lyssnar till

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förmågan att anpassa
ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget

Förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta
och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare
kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser

Presentera dina tankar och känslor om vad arbetsområdet berättar om
hur livet kan se ut i områden där det franska språket används samt
jämföra detta med egna erfarenheter
Allt ditt arbete kommer att dokumenteras av läraren och ligga till grund för vad
du har utvecklat och vad du behöver utveckla vidare.
Download