Lpp i tyska år 6 kapitel ”Hallo!”

Lpp i tyska år 6 kapitel ”Hallo!”
Lärare: Sabina Padjan
Period: v.35-37
Lärandemål
I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:



förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
formulera dig och kommunicera i tal och skrift
använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
Undervisning
I undervisningen kommer vi att:

läsa korta texter som handlar om hur man hälsar och presenterar sig själv

lära oss räkna till tio och prata om pengar och telefonnummer
Bedömning
Mitt underlag för bedömning är








att du kan räkna till 10
att du kan presentera dig själv
hur du förstår och uttalar orden i kapitel 1
hur du kan hälsa på tyska kompisar och främmande vuxna
hur du skiljer på tilltal med du och Sie
hur du använder de tre verbändelser
hur du uttalar dubbel s, z och ei
hur väl du kan spela upp en dialog med en kompis