PP Engelsk barnbok

advertisement
Pedagogisk planering
Engelsk barnbok
Vt 4
Ämnen: bild, engelska
Under den andra delen av terminen kommer vi att arbeta kring bilderböcker. Vi kommer att
titta på bilder ur böcker, diskutera texterna och göra egna barnböcker på engelska.
Följande mål i ämnena ligger till grund för arbetsområdet:
Genom undervisningen kommer du att få utveckla din förmåga att:
- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
- skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
- analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
- formulera dig i skrift och anpassa språket efter sammanhanget.
I arbetsområdet Engelsk barnbok ska du få möjlighet att utveckla
- din förmåga att förstärka din text genom att berätta med hjälp av bilder
- din förmåga att skapa rumslighet i bilder
- dina kunskaper kring begreppen bildutsnitt, bildvinkel och perspektiv
- din förmåga att bedöma din arbetsinsats och kvaliteten på ditt arbete
- din förmåga att formulera och omformulera din engelska text
Bedömning
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt








Du kan framställa berättande bilder som lyfter fram innehållet i din text.
Du kan använda de tekniker vi har tränat på
Du hittar egna vägar som leder arbetet framåt
Du kan presentera dina bilder och förklara hur du har gjort och varför.
Du kan ge ett omdöme på din arbetsinsats och ditt arbete
Du kan formulera dig med fraser och meningar
Du kan bearbeta din text för att förtydliga och förbättra den.
Du kan använda någon strategi för att lösa problem när du skriver texter.
Jag kommer att bedöma bilderboken som du gjort och jag kommer löpande att titta på vilka
vägar du tar som leder arbetet framåt, din förmåga att använda tekniker och utveckla idéer.
Undervisning
Du kommer att få titta i böcker för att hämta idéer och samtala kring texter och bilder. Du
kommer att få hjälp att skriva en text till din bok och du kommer att få träna på bildutsnitt,
perspektiv och layout. Du kommer också att få lära dig lite om några olika illustratörer. På
engelsklektionerna kommer vi att arbeta med texterna till böckerna.
Download