Document

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering
Europas grönaste stad
Arbetsområdet Rymden årskurs 2
Efter arbetsområdet har du fått lära dig mer om:
 Stjärnor- hur stjärnor ser, hur de föds, lever och dör.
 Några stjärnbilder som finns på himlen.
 Vår galax.
 Stjärnhimlens utseende vid olika årstider.
 Hur man trodde förr om stjärnorna.
 Månen
 Månens olika faser.
 Våra planeter.
 Hur jorden, månen och solen rör sig.
 Du kommer att få fantisera om ett liv i rymden.
Efter arbetsområdet förväntas du kunna:
1. Förstå begreppen stjärna, sol, planet och galax.
2. Kunna jämföra begreppen med varandra och hitta likheter/ skillnader.
3. Känna igen någon stjärnbild.
4. Kunna hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
5. Veta att månen har olika faser.
Du kommer att bedömas genom:


Arbete i en liten grupp där ni gemensamt hjälps åt att förklara begreppen samt
att jämföra dem med varandra.
Skriva en Rymdsaga, som du kommer att skriva efter givna instruktioner. I den
kommer du att få i uppdrag att ta med information om rymden som du har lärt
dig under arbetets gång.
.
Denna planering grundar sig på Skolverkets Lgr-11 och kunskapskraven i ämnet
matematik
Download