Fysikprov rymden

advertisement
Fysikprov: Rymden
1.
Rätta till texten om jorden genom att fylla
i begreppen som saknas. Välj bland orden i
rutan, de kan behöva böjas för att
meningarna ska bli riktiga.
planet
måne
sol
månad
årstid
vecka
dag och natt
ett år
jord
Jorden är en _ _ liksom Mars och Venus. De rör sig runt vår
närmsta stjärna som vi kallar _ _. Det tar _ _ för jorden att röra
sig ett varv runt denna stjärna. Jordaxeln lutar vilket gör att vi
får _ _. Jorden roterar runt sin egen axel. Detta gör att vi får _
_. Under 28 dagar och nätter rör sig _ _ ett varv runt _ _.
2. En kväll tog Mattias det här kortet på
halvmånen. Månen är upplyst för att solen
lyser på den. I vilken riktning finns solen?
Markera ett alternativ.
(Källa bild: Mattias Persson
www.flickr.com/photos/[email protected]/13084770935)
Pil A pekar mot solen.
Pil B pekar mot solen.
Pil C pekar mot solen.
Pil D pekar mot solen.
C
A
B
D
3. När du tittar på solen och månen från jorden ser de ungefär lika stora ut,
fast månen är egentligen mycket mindre än solen.
Vilken är den bästa förklaringen till att de ser ungefär lika stora ut?
Markera ett alternativ.
Månen reflekterar ljuset från solen.
Solen gör sitt eget ljus.
Månen är närmare jorden än vad solen är.
Solen är närmare jorden än vad månen är.
4. Hur rör sig himlakropparna?
5. Förklara begreppen med dina NO-kunskaper.
Astronaut:
Dragningskraft:
Vintergatan:
6. Välj en uppfinning som på något sätt har med rymden att göra. Det spelar
ingen roll om den är ny eller flera 100 år gammal.
Skriv vad den heter och hur den används.
7. Vad skulle hända om jorden slutade snurra?
Download