Mars

advertisement
Fysikprov: Rymden
1.
Rätta till texten om jorden genom att fylla
i begreppen som saknas. Välj bland orden i
rutan, de kan behöva böjas för att
meningarna ska bli riktiga.
planet
måne
sol
månad
årstid
vecka
dag och natt
ett år
jord
Jorden är en _planet _ liksom Mars och Venus. De rör sig runt
vår närmsta stjärna som vi kallar _solen _. Det tar _månad _ för
jorden att röra sig ett varv runt denna stjärna. Jordaxeln lutar
vilket gör att vi får _dag och natt _. Jorden roterar runt sin
egen axel. Detta gör att vi får _årstider _. Under 28 dagar och
nätter rör sig _jorden _ ett varv runt _solen _.
2. En kväll tog Mattias det här kortet på
halvmånen. Månen är upplyst för att solen
lyser på den. I vilken riktning finns solen?
Markera ett alternativ.
(Källa bild: Mattias Persson
www.flickr.com/photos/[email protected]/13084770935)
x
Pil A pekar mot solen.
Pil B pekar mot solen.
Pil C pekar mot solen.
Pil D pekar mot solen.
C
A
B
D
3. När du tittar på solen och månen från jorden ser de ungefär lika stora ut,
fast månen är egentligen mycket mindre än solen.
Vilken är den bästa förklaringen till att de ser ungefär lika stora ut?
Markera ett alternativ.
x
Månen reflekterar ljuset från solen.
Solen gör sitt eget ljus.
Månen är närmare jorden än vad solen är.
Solen är närmare jorden än vad månen är.
4. Hur rör sig himlakropparna?
5. Förklara begreppen med dina NO-kunskaper.
Astronaut: En astronaut är en som jobbar som astronaut, och även åker upp
till rymden.
Dragningskraft: En dragnings kraft något som håller imot något. Det är
nästan som ett solsystem.
Vintergatan: vintergatan är vad vår planet heter.
6. Välj en uppfinning som på något sätt har med rymden att göra. Det spelar
ingen roll om den är ny eller flera 100 år gammal.
Skriv vad den heter och hur den används.
Svar: Rymdraketern är en uppfinning, man använder det för att åka upp till
rymden.
7. Vad skulle hända om jorden slutade snurra?
Svar: om jorden inte hade snurrat hade vi inte haft några årstider.
Årstiderna hade bara sett lika danna ut. Vi hade inte heller haft dag och
natt.
Download