När tio stjärnor står i rad, och månen är i ny

advertisement
När tio stjärnor står i rad, och månen är i ny
När Spindeltaggen räknar tid
ska folk ur skogen fly
Då stiger mäktig urskogskung, Nigoodo ur sin sal.
Ty han ska kuva alla folk
Och äga alla zval
Kära Vänner!
Mitt namn är Megafpotl och jag vänder mig till er i största nöd! Mystiska
fenomen har observerats i Stora Mörka Skogen. När månen är full kan man
höra gurglande ljud från mossan. Avlägsna ljus har skådats och ingen vågar sig
längre ut efter att solen har gått ner. De som trots allt har vågat har försvunnit
för alltid. Jag har bott hela mitt liv i Stora Mörka Skogen och vädjar om er
hjälp! Det verkar som om något håller på att hända med skogen…Jag hoppas
att ni kan göra någonting!
Er tacksamme vän,
Megafpotl
Sjöbusar!
Helgen den 19 - 20:e Februari är det dags för stughajk i en mysig stuga i Rönninge. Vi samlas
lördagen den 19:e kl. 9:00 i Mörby Centrum och återkommer till samma plats på söndagen ca
16:00. Glöm inte att ta med bussremsa!
Klipp, klipp - - - och lämna till din ledare tillsammans med 150 kr om du vill följa med.
----------------------------------------------------------------------------Namn: …………………………………………………….……………………..
O vill gärna följa med på stughajk
O kommer inte denna gång
Allergier: …………………………………………………………………………………….
Annat: (nattsömn, hemlängtan, särskild mat):…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Vi föräldrar nås under övernattningen på tel: ……………………………………………
Om du undrar något ring:
Annika Holmgren
073-693 78 09
Christian Ljösne
070-600 41 37
Frida Niblaeus
073-774 47 41
Johan Alexandersson
070-814 45 99
Patrik Eliasson
070-823 94 90
Eller någon av de andra sjöbusledarna…
Download