Astronomi- himmel och jord!
Vecka 10-15
År 7C och 7D
Mål:
Du ska känna till
 Hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra
och hur dessa rörelser förknippas med olika tidsbegrepp som
år, månad och dygn
 Något om solsystemets olika planeter och dess uppbyggnad
 Känna till vad jorden består av (i mycket stora drag)
 Något om planetsystemets mindre kroppar som: kometer
meteorer och meteoriter
 Delta aktivt i alla laborationer och lämna in en skriftlig
laborationsrapport
 Delta aktivt i grupparbete om planeter och muntlig redovisning
Högre mål:
Förutom ovanstående ska du kunna
 Förklara hur olika årstider uppkommer
 Förklara begreppen vårdagjämning, höstdagjämning,
midvintersolståndet och midsommarsolståndet
 Förklara uppkomsten av ebb och flod, springflod och nipflod
med utgångspunkt från solens och månens rörelser
 Förklara hur sol- och månförmörkelse uppstår
 Skillnaden mellan den heliocentriska och den geocentriska
världsbilden
 Utföra en skriftlig eller muntlig redogörelse om någon av
fördjupningarna
Fördjupningsuppgifter:
Välj något eller några av förslagen till fördjupningar beroende på
valets omfattning och om du arbetar enskilt eller i grupp (max 2).







Så trodde man förr. Hur har världsbilden förändrats?
Rymdraketer och rymdfärjor
Resan till månen
Mer om solen eller månen
Mer om planeten …. (fördjupning om en planet)
Vem var Kopernikus, Galilei eller Tycho Brahe?
Eget förslag……
Planering:
Vecka Måndag
Introduktion av
10
avsnittet
Film: Solen och
planeterna
11
12
13
14
Jobba med
grupparbete
Redovisningar av
grupparbeten i
halvklass
Genomgång av
målen
Lab. Månens faser
Repetera inför
provet
Tisdag
Torsdag
Fredag
Genomgång av
dygn, månad
och år
Forts. läsa och
jobba med
frågor
Genomgång
årstider
Film: Big bang!
Forts.
redovisningar i
halvklass
Forts.
genomgång av
målen
Prov
Frågorna 1- 18
ska vara klara!