Månen är kvar
Text & Musik: Michael Saxell/Ingela ”Pling” Forsman
Sweden Music
Sång: Lasseman
Värmen från din hud
gör här och nu
till evighet
En kort sekund står tiden still,
en önskan till
blir verklighet
Så ser vi ut, en natt tar slut
Men månen e´ kvar
och stjärnorna spår
Dom styr mycket mera
än vi förstår
Jag önskar mig dig
och älskar du mig
Så kan vi passa på
medan månen e´ kvar
Regn som föll igår, ger det vi sår
en plats att gro
Så står vi i förväntans hus,
där gryningsljus väckt hopp och tro
Har önskat allt, minst tusenfalt
Men månen e´ kvar
och stjärnorna spår
Dom styr mycket mera
än vi förstår
Jag önskar mig dig
och älskar du mig
Så kan vi passa på
medan månen e´ kvar
Ja, jag vet att jorden e´ rund
Kanske har den stannat
för kärlekens skull
För månen e´ kvar
och stjärnorna spår
Dom styr mycket mera
än vi förstår
Jag önskar mig dig
och älskar du mig
Så kan vi passa på
medan månen e´ kvar
Så kan vi passa på
medan månen e´ kvar