Ladda ner uppsats - Studentuppsatser.se

advertisement
Månförmörkelse.
Månförmörkelse inträffar när solen, jorden och månen
ligger i rad. Jordens skugga träffar månen som därmed blir
förmörkad. Månen blir dock inte helt svart, på grund av att
lite solljus bryts i jordens atmosfär och träffar månen. Det
finns olika faser av månförmörkelse, då månen inte alltid
kommer helt i jordens skugga utan endast en del av den.
Den kommer då vara ljusare och ha en annan färg. Eftersom
en del av ljus med långa våglängder bryts, jämfört med
kortare våglängder, så kommer månen att få en röd eller
rödbrun färg. Till skillnad från solförmörkelser så är
mångörmörkelser synliga från hela jorden samtidigt
(förutsatt att månen är ovanför horisonten).
Den senaste synliga från Europa ägde rum natten mellan
den 3:e och 4:e mars 2007.
Download