Arbetsområde Örebro Ämne: SO Klass 1A och 2A vecka 4

2011-01-20
Arbetsområde Örebro
Ämne: SO
Klass 1A och 2A vecka 4-7 2011
**********************************************
Under veckorna 4 – 7 kommer klass 1A och 2A tillsammans att
arbeta med Örebro.
Arbetsområdet kommer att inledas med film och ett besök på
Svampen. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett
studiebesök på Örebro slott.
MÅL:
Efter avslutat arbetsområde ska eleverna:
 känna igen några vanliga och betydelsefulla platser i
Örebro,
 känna igen några vanliga och betydelsefulla byggnader i
Örebro,
 känna till några stora arbetsplatser i Örebro,
 kunna placera Örebro på en Sverigekarta,
 känna till något om landskapet Närke,
 känna till några vanligt förekommande idrotter och kända
idrottsutövare i Örebro.
Olaus Petriskolan
Box 31330
701 35 Örebro
Besöksadress:
Mäster Larsgatan 1
Örebro
019-21 23 70 exp
019-21 23 73 fax
[email protected]
www.opskolan.se