Arbetsschema i biologi/livskunskap, ”Sex och samlevnad”, år 8

advertisement
Arbetsschema i biologi/livskunskap, ”Sex och samlevnad”, år 8
Syfte
Ett syfte med detta arbetsområde är att du ska lära dig mer om din kropp
och hur den fungerar.
Mål
Efter detta arbetsområde ska du:











veta hur en människa förändras under puberteten
veta vad det innebär att vara trans- homo- bi- eller heterosexuell
vet hur mannens och kvinnans könsorgan fungerar
veta vad som är tillåtet och förbjudet i samband med sex
känna till de vanligaste könssjukdomarna
känna till olika sätt att skydda sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet
veta hur ett barn blir till och vad som krävs för befruktning
ha insikt i vilken roll media spelar i detta sammanhang
veta vad som innebär med sexuella trakasserier
ha blivit medveten om några av de fördomar som finns i samhället kring t ex människor
med olika sexuell läggning, religiös livsåskådning eller med funktionshinder
ha deltagit i diskussioner om traditionella könsroller, samt vad som skapar/upprätthåller
dessa roller.
Arbetsgång
Vi kommer inleda arbetet med genomgångar och gemensamma diskussioner. Efter lovet kommer
vi att jobba med sexuella trakasserier och granskning av skolans likabehandlingsplan.
Arbetsområdet avslutas med ett förhör där du visar att du når målen för godkänt. Vi kommer inte
att jobba med kriterier för VG och MVG, du kommer få chans att visa att du uppnår högre
kriterier på nästa arbetsområde(SANT) inom biologi som vi läser direkt efter detta.
Download