Jorden - den levande planeten

advertisement
Olaus Petriskolan
Sofia Vestman
Klass 7B
Jorden
–
den levande planeten
Syfte:
Syftet med arbetsområdet är att du som elev ska få insikt om jorden, ett litet
gruskorn i rymden, som den enda planeten där det finns en livsmiljö för
människor, djur och växter.
Mål att uppnå:





…att få förståelse för jorden som en av universums många planeter
…att få förståelse för att jordens resurser är begränsade, allt hänger ihop
…att få förståelse för jordens inre samt dess yttre utseende
…att förstå förutsättningar för liv på jorden
...att ha kunskap om jordens historia, dess åldrar samt viktiga händelser
Arbetssätt:
 Föreläsning
 Enskild faktaläsning
 Enskilt arbete med faktafrågor
 Se film och diskutera
 Arbete med elevblad, individuellt och i grupp
Olaus Petriskolan
Sofia Vestman
Klass 7B
Tid till förfogande:
Måndag
Torsdag
Vecka 35
Vecka 36
Vecka 37
Vecka 38
Vecka 39
Vecka 40
Prov
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards