Olaus Petriskolan
Sofia Vestman
Klass 7B
Jorden
–
den levande planeten
Syfte:
Syftet med arbetsområdet är att du som elev ska få insikt om jorden, ett litet
gruskorn i rymden, som den enda planeten där det finns en livsmiljö för
människor, djur och växter.
Mål att uppnå:





…att få förståelse för jorden som en av universums många planeter
…att få förståelse för att jordens resurser är begränsade, allt hänger ihop
…att få förståelse för jordens inre samt dess yttre utseende
…att förstå förutsättningar för liv på jorden
...att ha kunskap om jordens historia, dess åldrar samt viktiga händelser
Arbetssätt:
 Föreläsning
 Enskild faktaläsning
 Enskilt arbete med faktafrågor
 Se film och diskutera
 Arbete med elevblad, individuellt och i grupp
Olaus Petriskolan
Sofia Vestman
Klass 7B
Tid till förfogande:
Måndag
Torsdag
Vecka 35
Vecka 36
Vecka 37
Vecka 38
Vecka 39
Vecka 40
Prov