NORDENS BERGGRUND Jordens urtid 4600

advertisement
NORDENS
BERGGRUND
Jordens urtid 4600545
• Fennoskandiska skölden
• Prekambriska bergskedjor
Jordens forntid 545245
• Skandinavien drev norr om ekvatorn
• Sedimentlager bildades
Jordens medeltid
245-65
• Spår av jordens medeltid
• Svenska stelkolsförekomsterna
Jordens nutid 65-0
• Oro i jordskorpan
• kvartärtiden
• Istid
Fjällkedjans
utveckling
• Skandinaviska fjällkedjan
• Hur bergen bildades
• 1: 800 miljoner år sedan
• 2: 500 miljoner år sedan
• 3: 400 miljoner år sedan
• 4: 100 miljoner år sedan
• 5: 70 miljoner år sedan
Frågor
• För 800 miljoner år sedan bildade
plattorna Laurentia och Baltica en
storkontinent, Varför sprack den?
• Vart låg skandinavien under forntiden?
• Vilken perioden lever i nu? och vad
kommer troligen hända om om några
miljoner år?
Download