Jordens resurser - Högskolan i Borås

advertisement
Jordens resurser
Onsdagen den 26 mars, Sal C 203 (plan 2), Hus Balder, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Program
08:30 – 09:00
Registrering och kaffe
09:00 – 09:05
Välkommen
Gunilla E Magnusson, bitr prefekt, Samverkan och uppdrag, Institutionen för pedagogik,
Högskolan i Borås
09:05 – 09:45
Bli inte panikslagen – fakta om världens befolkning
Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Karolinska Institutet
09:45 – 09:55
Frågor
09:55 – 10:40
Energi för en hållbar framtid – lokalt och globalt
Thomas B Johansson, professor, Lunds universitet
10:40 – 10:55
Frågor och bensträckare
10:55 – 11:40
Lärarens uppdrag – erfarenheter av tvärvetenskaplig undervisning
Lisa Carlsson, universitetsadjunkt, Ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
11:40 – 11:50
Frågor
11:50 – 12:50
Lunch
12:50 – 13:35
Mat – vatten – energi
Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute
13:35 – 13:45
Frågor
13:45 – 14:30
Jordens livsmedelssäkerhet
Roland von Bothmer, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
14:30 – 14:40
Frågor 14.40 – 15:10
Kaffe
15:10 – 15:55
Metaller och mineral – en förutsättning för det moderna samhället
Pär Weihed, professor, Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
15:55 – 16:05
Frågor
16:05 (17.00)
Avslutning
Download