Skrivuppgift för Universum år 9 Beskriv Big Bang

advertisement
Skrivuppgift för Universum år 9
1. Beskriv Big Bang - teorin så utförligt du kan.
2. Berätta om någon annan skapelseberättelse
3. Beskriv den största skillnaden mellan Big Bang och någon annan skapelseberättelse
(universums eller jordens skapelse).
4. Hur trodde man att jorden såg ut i den första historiska beskrivningen?
5. Berätta om den geocentriska världsbilden.
6. Berätta om den heliocentriska världsbilden.
7. Har vårt sätt att leva förändrats på grund av att synen på jordens och universums
utformande förändrats? Resonera!
8. Vad sägs om universums och jordens framtid? Vad tror du?
Kom ihåg att skriva namn och källor!
Download