Föreläsning i Livsbetingelser i universum 040203

advertisement
Föreläsning i Universums Utveckling 160421
Titel: Big Bang
Vi vet idag att universum expanderar och vi kan möte upp den kosmiska
bakgrundsstrålningen som har en temperatur på 2.7 K. Om skalfaktorn någon gång har
varit liten eller till och med lika med noll måste temperaturen och tätheten ha varit högre
visar de flesta modeller. Detta leder till den så kallade Big Bang-teorin.
Vi går igenom det riktigt tidiga universum då strålningen dominerade över materia, och
tittar på hur de olika krafter som vi observerar idag kan höra ihop. Universums utvecklas
snabbt på oerhört korta tider, och vi studerar några av de viktigaste tidpunkterna samt
undersöker hur våra grundämnen bildades.
Här är några av de frågor som föreläsningen behandlar:












Hur har temperaturen varierat med universums ålder?
Vad är GUT?
Vilka krafter observerar vi i universum idag?
Vad är Planck-tiden?
Vad är inflation?
Vilka kvarkar finns det?
När bildades de första atomkärnorna?
Hur mycket helium bildades det?
Från vilken tid är den kosmiska bakgrundsstrålningen?
Hur stora är variationerna i den kosmiska bakgrundsstrålningen?
Vilka stöd finns det för Big Bang?
Skriv upp några viktiga faser i universums utveckling!
Länkar:
http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-powered-the-big-bang/
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/03/Planck_WMAP_comparison
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/quark.html
Download