Universum

advertisement
Universum
Jorden är för tillfället en ganska fridfull plats i universum, men ute i rymden föds, lever och dör
stjärnor under fasansfulla omständigheter. Vår sol kommer på sin ålderdom att svälla och sluka
både jorden och de andra planeterna som befinner sig närmast solen. Kanske kommer hela vår
galax att slukas av en annan galax.
Syfte
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll - arbetet kommer att handla om
-
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa.
Konkretisering av mål - du ska kunna
-
Att man använder enheten ljusår för att mäta avstånd i rymden och vad som menas med ett
ljusår.
Förklara vad en galax och Vintergatan är.
Förklara de olika faserna av en stjärnas liv och då använda begreppen nebulosa, röd jätte, vit
dvärg, supernova, neutronstjärna och svart hål.
Ge exempel på upptäckter inom astronomin och hur de format vår världsbild.
Känna till hur universum uppkommit genom Big Bang.
Känna till hur universum har utvecklats och hur de olika atomslagen uppkommit.
Arbetssätt
-
-
Du förbereder dig hemma genom att titta, lyssna eller läsa inför nästa lektion.
Efter du tittat på genomgången svarar du på de frågor som hör till genomgången.
På lektionen sammanfattas först genomgången och elevernas frågor tas upp, därefter arbetar
eleverna aktivt tillsammans med filmgenomgångar, undersökningar, diskussioner och
fördjupningsfrågor.
Innehållet i arbetsområdet finns på s. 264-267 och 270-275 i fysikboken.
Bedömning
Skriftlig
Muntlig
Praktisk
Inlämning
Skriftligt prov vecka 21.
Download