Jorden%20och%20universums%20uppkomst

advertisement




Naturvetenskapliga teorier om universums
uppkomst i jämförelse med andra
beskrivningar.
Universums utveckling och atomslagens
uppkomst genom stjärnornas utveckling.
Universums uppbyggnad med himlakroppar,
solsystem och galaxer samt rörelser hos och
avstånd mellan dessa.
Naturvetenskapliga teorier om livets
uppkomst. Livets utveckling och mångfald
utifrån evolutionsteorin


Jorden är platt
Grekerna trodde att jorden var platt


I norden trodde man på trädet Ygdrasil.
Rötterna ledde till tre källor och längst ner
fanns draken Nidhög
Indien
 Världen vilar på fyra elefanter
dessa står på en sköldpadda som simmar runt i
universums hav



Strax efter år 0 insåg bla den grekiske
astronomen Ptolemaios att jorden var rund och
att jorden var universums mittpunkt.
Det tog tid för folket att acceptera detta



Geo betyder jord
Centrisk kommer från centro som betyder mitten
Geocentrisk = jorden i mitten



Helios betyder sol
Heliocentrisk = solen i mitten
På 1500-talet formades nya ideer
Nikolaus Kopernikus förespråkade
att solen var universums mitt.
Det mest sannolika teorin om universums
uppkomst är Big Bang teorin, eller den stora
smällen som det heter på svenska.
• Hela universum var från början en suratom
även kallad det kosmiska ägget
• Detta kosmiska ägg drogs mer och mer ihop p
g a sin egen gravitation och det uppstod
extrema tryck och temperaturer i ägget.
• Den extrema temperaturen gjorde att ägget till
sist exploderade, detta skedde för ca 15
miljarder år sedan

http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1402%2D
15&db=37




Elliptisk formad galax
Spiralformad galax
Stavspiralformad galax
Irreguljär galax (3%)






Vintergatan är en spiralgalax
Består av ca 300 miljarder stjärnor
Storleken på vår galax är ca 100 000 ljusår tvärs
över hela galaxen.
Galaxens centrum ligger ca 27 000 ljusår bort
Det tar 230 miljoner år för alla stjärnor (även vårt
solsytem då) att rotera runt galaxens axel och
roterar med en hastighet på 225km/s (ca 800
000km/h)
Vårt solsystem ligger i en yttre del av en spiralarm
i galaxen



Av 300 0000 stjärnor i vår galax så ligger jorden
nära en enda, vår sol – 149 miljoner km från
oss.
Nästa stjärna ligger 4 ljusår bort, ca 37 biljoner
km – Proxima Centauri
Hur bildades vårt solsystem?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards