Måldokument Universum

advertisement
Måldokument Universum
Centralt innehåll:
Du ska genom detta arbetsområde lära dig;
Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra
beskrivningar
Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling
Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos
och avstånd mellan dessa
E









Veta vad en galax är
Veta namnet på vår närmaste stjärna
Hur föds och dör en stjärna
Förklara Big Bang i stora drag
Veta vad ett ljusår är
Vad är svarta hål, kometer, meteoriter
Förklara största skillnaden mellan Big Bang och andra skapelseberättelser
Beskriva vad en nebulosa är
Kunna förklara hur och varför stjärnor har olika färger
C-A



Redogöra lite om hur världsbilden har förändrats genom historien och varför.
Föra resonemang kring vad naturvetenskap har för roll för upptäckterna kring
hur universum är uppbyggd och vad det har inneburit för människors
levnadsvillkor.
Hur ser framtiden ut för universum? Finns några teorier? Vad tror du?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards