Big Bang

advertisement
Hur uppstod universum?
Universums uppkomst

Allt har en början…
• En enorm
explosion/
utvidgning
• Big Bang!
Universum
13,8 miljarder år
 Uppstod i Big Bang
 Genomskinligt efter 380 000 år
 Expanderar troligen i oändlighet
 1011 galaxer med i snitt c:a 1011 stjärnor
 Vår galax är Vintergatan

Universums uppkomst

Big bang
• Snabb utvidgning från koncentrerat
tillstånd av energi
• Mycket som talar för denna teori
Främst att universum växer & att avstånd
mellan olika galaxer ökar
Alltså, från början måste universum varit
väldigt litet..

• Ingenting som talar emot!
Universums uppkomst
Big bang
 Skedde för ca 14 miljarder år sedan

• Före smällen – Ej materia
• Endast en het soppa av strålning
(Energi)
• Energin expanderade och temperaturen
sjönk…så småningom!
Universums uppkomst
…och en fortsättning
 Efter Big bang



Direkt efter utvidgningen –extremt
VARMT!
Neutroner, protoner och elektroner
bildades = MATERIA
• Efter ca 100 000 år förenades protoner
& elektroner till s.k. väteatomer
Universums uppkomst

Efter Big bang
• Universum fortsatte att utvidgas
• Stjärnor & galaxer bildades ur gas- &
stoftmoln


Vilken är vår galax?
Vintergatan, vår galax ca 12 miljarder år
gammal
Universums uppkomst

Belägg för Big bang-teorin:
• Framförallt att universum utvidgas


Hur kan man veta att universum utvidgas?
När man tittar på avlägsna galaxer så ser man
att ju längre bort de är, desto fortare rör de sig
bort från oss. Detta är kännetecknet på att något
expanderar.
Universums uppkomst



Universum utvidgas
• Einstein först ut, universum kan inte
vara statiskt! Tvivlade dock
I slutet av 1920-talet, Hubble stärkte
denna teori
Alla galaxer avlägsnar sig från varandra
Teorin om Big bang
•
•
•
•
Tre observationer
Rödförskjutning. Universum expanderar.
Kosmisk bakgrundsstrålning. Rester från en enorm explosion.
Mängden lätta grundämnen i förhållande till tunga grundämnen.
Räkna baklänges
•
•
•
•
•
Om universum expanderar.
Kan vi då räkna baklänges?
Big Bang
Universum har en ålder
13,75 miljarder år
Tre teorier om universums framtid
• Universum är statiskt. Det kommer att expandera till en viss punkt
men sen avstannar expansionen.
• Universum kommer att expandera till en viss punkt sen kommer det
att dras i hop av gravitationen.
• Universum kommer att expandera allt fortare
Tre teorier
• Steady state
• Big crunch (gnab gib)
• Big Rip (universum slits i stycken.)
Download