Vilket av alternativen tycks vara rimligast

advertisement
Vilket av alternativen tycks vara rimligast?
”Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta?...” (Jes 40:26a).
Alternativ 1. Inget ”skapade” universum
Inget exploderade, helt utan anledning och blev det universum vi lever i, allt är bara en slump
och det finns ingen högre mening med livet. Moralen har inget ankarfäste och livet är, som
någon uttryckt det, blott en brokig parantes mellan två intigheter.
Alternativ 2. Gud skapade universum
Universum är ingen slump för det är skapad genom Guds allmakt. Det finns en högre mening
med livet och även moralen har en grund i Gud. Människan har i detta scenario ett oändligt
värde.
Kan du gå ut en stjärnklar natt, titta upp mot himmelen och utbrista, detta kom från
ingenstans? Säger inte förnuftet något helt annat?
Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Psalm 19:1
2008-01-21
Gustaf Andersson
Download