Ulla Herrstedt

advertisement
Framtidsmuseet med Planetariet!
Sju vetgiriga SPF-damer samlades på
Framtidsmuseet i Borlänge.
för att få veta lite mer om "vårt universum".
Vårt universum, eftersom man på senare
tid börjat tala om ett mulitversum – där vårt
universum bara är en liten bubbla i ett hav
av oändligt många andra bubblor – dvs
andra universum.
Mona Engberg saknas på bilden – hon stod bakom kameran!
Mona Engberg inledde med att berätta om vårt universum och vi förflyttade
oss nästan 14 miljarder år tillbaka i tiden. Einstein visade redan på sin tid att
energi och massa egentligen är två uttryck för samma sak. I den ursprungliga
energin fanns alltså ursprunget till all den massa om vi idag ser omkring oss i
form av galaxer, stjärnor, planeter och alla nu levande varelser.
Håkan Sandin, vår rymdguide, tog oss med på en resa
utan dess like! Tillbakalutade i Planetariets fåtöljer fick vi
följa med från allra första början – vid the Big Bang. Det
ögonblick när universum skapades och började expandera. Ännu idag, ca14 miljarder år senare, fortsätter
universum att expandera och accelerera! Tanken svindlar!
Vi fick höra om nebulosor, svarta hål, solar och planeter, stjärnor och
kometer, galaxer och stjärnbilder och mycket mer! Efter den här resan kan
man fråga sig vad det är som säjer att vi skulle vara ensamma i denna stora
oändlighet? Troligtvis inget alls då det finns så oändligt många och så
oändligt stora galaxer!
Så små vi är vi människor!
Ulla Herrstedt
Download