Arbetsplanering Fysik åk 6 (v.3 – v.8) Begrepp Big Bang

advertisement
Arbetsplanering Fysik åk 6 (v.3 – v.8)
Begrepp
Big Bang
Universum
vakuum
Svarta hål
Galax
Vintergatan
Supernova
Solsystem
Asteroid
Komet
Meteor
Meteorit
Sol
Stjärna
Vit dvärg
Solur
Planet
Merkurius
Venus
Tellus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Jordaxel
Måne
Månad
År
Skottår
Årstid
Midnattsol
Dygn
Ljus
Ljusår
Satellit
Astronaut
Kosmonaut
Gravitation
Dragningskraft
Tyngdkraft
Ljud
Veckoplan (v.3 – v.8)
Människans världsbild genom historien.
Universums födelse – Big Bang.
Solsystemet dess himlakroppar och planeter.
Vardagsfenomen på jorden och i solsystemet.
Naturlagar i universum.
Användning av satelliter.
Människan i rymden, historia till framtid.
Bedömning, examinationsform
Laborationer
Inlämningsuppgift planeter
Skriftligt prov tisdag 18/2 v.8
Bedömning, det du ska kunna, utifrån det centrala innehållet
Du kan förklara vad Big Bang är för något.
Du vet att vår galax heter vintergatan.
Du känner till hur människans världsbild har förändrats genom historien.
Du vet vad en stjärnbild är.
Du vet att vår sol är en stjärna.
Du kan förklara hur dag och natt uppstår.
Du kan förklara hur årstiderna uppstår.
Du kan berätta varför vi har månader och år.
Du vet vilka planeter som finns i vårt solsystem.
Du kan skillnaden mellan en asteroid, komet, meteor och meteorit.
Du vet hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
Du känner till de rymdfärder som människan gjort i rymden.
Du förstår vad människan använder satelliter till.
Du kan utföra enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Du kan använda gamla och nya begrepp och med deras hjälp dra slutsatser och resonera kring
hur universum fungerar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards