Fysik åk 6 lå 16/17
Arbetsområde: Universum – ett år i universum
Att läsa inför prov vecka 10 (fredag)
Genom detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att:



använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
fysikaliska samband i naturen och samhället.
Centralt innehåll (ur LGR11):



Solsystemets himlakroppar och deras rörelse i förhållande till varandra.
- solen, jorden och planeterna
- månen (utseende och månader)
- hur dag, natt, år och årstider kan förklaras
- stjärnor, stjärnbilder och Vintergatan
Människan i rymden och användningen av satelliter.
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras
betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Det som bedöms är:
 Hur du deltar muntligt och skriftligt under fysiklektionerna och under
laborationer.
 På vilket sätt du redovisar/förklarar dina svar samt hur du skriver
labrapporter.
 Hur väl du använder språket inom fysiken och de begrepp vi går igenom.
 Din förmåga att dra slutsatser och att resonera i flera led samt att se på
problem utifrån flera olika synvinklar.
Begrepp som ingår:
Asteorid, astronaut, astronomi, astrologi, Big Bang, dygn, galax, geocentrisk,
heliocentrisk, jordaxel, komet, kosmonaut, ljusår, meteor, meteorit, midnattssol,
månad, satellit, skottår, sol, solsystem, solur, stjärna, svart hål, universum,
världsbild, år, årstid, måne, vakuum, Vintergatan, Jupiter, Mars, Merkurius,
Neptunus, Saturnus, Uranus, Venus
Exempel på frågor att kunna besvara i slutet av arbetsområdet:
Vad är det för skillnad på astronomi och astrologi?
Vad menas med en geocentrisk världsbild?
Hur lång tid tar det för jorden att kretsa ett varv runt solen?
Vad heter planeterna i vårt solsystem?
Vad är det för skillnad på en meteor och en meteorit?
Vilken galax bor du i?
Varför har vi årstider?
Vad menas med ett ljusår?
Vilket år landade de första människorna på månen?
Vad är en satellit och vad använder vi dem till?
Är ett stjärnfall verkligen en fallande stjärna?
Läromedel: Koll på NO – Biologi, Fysik, Kemi (Sanoma)
Sidorna: 6-29
Material vi jobbat med som är bra att läsa på inför provet:
Utdelade papper med frågor på sid 6-28
Utdelade arbetsblad 4, 5, 6, 7, 9
Egna tankekartor