Galaxer

advertisement
Galaxer
Det finns miljarder av galxer miljarder av stjärnor i
universum. Universum blev skapat av Big bang. Big
bang är var en stor explostion och då skapades allt. För
100 år sen trodde vetenskapmenen att vår galax vinter
gatan var den enda galaxen i universum. Tills Edwin
Hubble kom han kolla i sitt teleskop och såg en svart
fläck han börja under söka den lilla fläcken. Till slut
visste han var den lila fläcken var dt var en galax som
heter andromeda galaxen. .galaxhopar är när galaxer
sitter ihop med andra galxer. Galax beytder mjölk
Gregiska. Dom trodde att gudarna hade spillt mjölk på
himlen det är varför galax heter mjölk.
rymdboken – beta pedagog. stora läs och lär
Oscar 4B
Download